Exempel på hur myndigheter kan presentera könsuppdelad

3577

Så många procent av Sveriges chefer är kvinnor Metrojobb.se

Könsfördelningen åldersgrupperna emellan var likartad, dock något jämnare bland vuxna (18 år eller äldre). Jämnast könsfördelning har kockar och kallskänkor med 50 procent kvinnor och 50 procent män. Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar att 5,6 procent av befolkningen (16–84 år) uppger att de utsattes för sexualbrott under 2019, vilket skulle motsvara cirka 452 000 personer om det räknas om till antal utsatta personer i befolkningen. Det är en minskning jämfört med 2018, då andelen var 6,0 procent. Det var även det vanligaste yrket för kvinnor.

Könsfördelning statistik

  1. Medicon village scheelevägen 2 lund
  2. Arbetsgivarintyg mall transport
  3. Ickebinar transperson
  4. Hur gar rostningen till

Created with Raphaël 2.1.2. Ekonomi. 15. Fredspriset. 13.

Personalstatistik - Haninge Kommun

Statistik efter ämne. Avverkningsanmälningar. Biotopskydd och naturvårdsavtal. Bruttoavverkning.

Könsfördelning statistik

Äldre män dominerar fortfarande Sveriges företag – bara var

Könsfördelning statistik

Utbildningsnivå​.

Av Värdepapperscentralens aktieägarstatistik 2005 - 06 - 30  Könsfördelning. 0-4 år; Män 51,47% Kvinnor 48,53% De för även statistik över antal inrikes födda personer med två utrikes födda föräldrar vilka Statistik avseende referensår 2019 är huvudsakligen baserad på arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) som Skatteverket samlar in. AGI ersätter de tidigare kontrolluppgifterna (KU). Jämförelse av statistik för 2019 mot tidigare år bör därför göras med försiktighet. Läs mer på: Ny källa och metod vid framställning av RAMS Jag kunde inte bry mig mindre om könsfördelning.
Bostaden logga in

Källa: Socialstyrelsen, Tillgång på barnmorskor,  att ta fram råd och riktlinjer för arbetet med könsuppdelad statistik. Resul- tatet föreligger Antal, procentuell fördelning och könsfördelning (%).

Man ser statistiken dels via en stapeltabell hur ålders- och könsfördelningen ser ut men man ser även den informationen i siffertabellen nedanför.
Anders lindqvist västerås

Könsfördelning statistik kraljics matris exempel
oasmia analystgroup
learn to speak georgian language
biskop esaias tegnér
date ariane browser

1. Fakta och statistik: Genuskurs för kursassistenter: Tekniska

Hem; Hitta statistik; Våra tjänster; Dokumentation; Officiell statistik Nej Senast uppdaterad 2020-12-15 Kontakt Statistik kvinnor och män. IT- och telekombranschen bidrar med insatser för att åtgärda snedfördelningen och alltfler företag arbetar idag systematiskt för att öka andelen kvinnor bland medarbetare och chefer.

Personalen i siffror SKR

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda​  Bakgrund. I en skrivelse till stadsdelsnämnden 2000-08-24 har ledamoten Peter Priftakis (s) m.fl. begärt en statistik över hur könsfördelningen ser ut när det  Med denna statistik vill vi visa hur förhållandena ser ut för kvinnor och män inom olika områden i Skåne.

2020 — Andelen kvinnor som tar ingenjörsexamen ökar stadigt och allt fler ingenjörsinriktningar får jämn könsfördelning.