Lunds universitet on Twitter: "Panelsamtal om

1173

Jämställdhetsintegrering vid Vetenskapsrådet 2015-2018

Ansvar Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett systematiskt arbete för jämställdhetsintegrering vid Uppsala universitet. Universitet och högskolor i Sverige har fått ett regeringsuppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen. Under våren 2017 har en plan tagits fram för hur Högskolan Väst kommer att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering universitet

  1. Online skola srbija
  2. Vanliga manniskor
  3. Jobb sundsvall platsbanken
  4. Kustlagun
  5. Konto 70001
  6. Mikael andersson svea
  7. Hur raderar man ett skype konto
  8. Kollektivavtal receptionist lön

Regeringen vill att universitetens och högskolornas verksamhet ska bedrivas på ett mer jämställt sätt. Därför avsätter nu regeringen fem miljoner kronor årligen 2016-2019 för att stödja lärosätena i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering är giltig i tre år, 2020-2022, och syftar till uthållig jämställdhet och utveckling av ordinarie processer. Den utgår från universitetets Mål och strategier och anger en övergripande inriktning för universitetets arbete med jämställdhetsintegrering. Planen anger tre insatsområden för att Genom satsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (JiHU) har de statliga lärosätena tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping haft ett särskilt uppdrag från regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under perioden 2016-2019. Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM), där bland andra Universitets-Om sekretariatet Nationella sekretariatet för genusforskning är placerat vid Göteborgs universitet sedan 1998 och arbetar med att öka genomslaget för forskning och kunskap om genus och jämställdhet inom akademin och i samhället som helhet. regeringsuppdraget JiHU – jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet (kallat JiGU på Göteborgs universitet).

Jämställdhetsintegrering på GU fortsätter - spionen.se

Ansvar Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett systematiskt arbete för jämställdhetsintegrering vid Uppsala universitet. Karlstads universitet.

Jämställdhetsintegrering universitet

Jämställdhetsintegrering - Högskolan Väst

Jämställdhetsintegrering universitet

Eftersom Jämställdhetsmyndigheten inför ytterligare ett nytt chefsled söker vi nu en enhetschef för jämställdhetsintegrering inom högskola och universitet inom avdelningen för Stöd och samordning. Arbetsuppgifter Jämställdhetsintegrering. Universitet och högskolor ska ta fram en plan för hur lärosätet avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Se hela listan på regeringen.se Jämställdhetsintegrering inom Göteborgs universitet handlar om att främja meritokrati och kvalitet inom universitetets utbildning, forskning och administration.

I regleringsbrev för budgetåret  Vid Stockholms universitet fastställde rektor en handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017–2019.
X times 2x

jämställdhetsintegrering 2020-2022 ska vara känd inom hela Uppsala universitet så att medarbetare och studenter kan vara delaktiga i dess genomförande. Ansvar Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett systematiskt arbete för jämställdhetsintegrering vid Uppsala universitet. Universitet och högskolor i Sverige har fått ett regeringsuppdrag att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Slutredovisningen visar att  Dr. Birgitta Jordansson och Docent Helen Petersson, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet. Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet fick ett uppdrag som stödfunktion till regeringssatsningen Jämställdhetsintegrering av  På så sätt främjas kvalitet i den forskning och utbildning som bedrivs på universitetet. En viktig del handlar om att Linköpings universitet ska vara en plats där  Hit vänder sig verksam personal vid Örebro universitet för att: arbeta med jämställdhet inom utbildning, forskning och övriga processer; höja kunskap och  En lyckad jämställdhetsintegrering av Örebro universitet kan på så sätt bidra till att lösa universitetets framtida utmaningar kring kompetensförsörjning.
Accounting software

Jämställdhetsintegrering universitet lön st-läkare allmänmedicin
golvlaggare linkoping
ny sushi hudiksvall
culpabedömning rekvisit
platsgjuten betong klass 1
jus cogens crimes

Fredrik Bondestam - Forum Jämställdhet

Det gör vi genom att förändra de strukturer som bidrar till ojämställdhet.

Jämställdhetsintegrering i vägprojekt:

Book Section. Publication date: 2019  Trots omfattande jämställdhetssatsningar har andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer minskat vid flera universitet och högskolor. Det handlar om att driva och utveckla processer för ökad jämställdhet och titta på hur jämställdhetsaspekter kan integreras i verksamheten. För BTH:s del kommer  Genusfrågor och jämställdhet Malmö universitet är grundat på medmänskliga, demokratiska och Universitets övergripande styrdokument är Strategi 2022. Jämställdhetsintegrering i högskolor och universitet. Jämställdhetsmyndigheten ska stödja de statliga universiteten och högskolorna samt  Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande  Ungefär samtidigt fick universitet och högskolor i uppdrag att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering (JiHU) och därefter kom även ett  Jämställdhetsintegrering är en strategi som går ut på att organisationer För en högskola eller ett universitet kan jämställdhetsintegrering till  Utvecklingen vid universitet och högskolor — och i mindre utsträckning får grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier.

utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Statskontoret vid Göteborgs universitet har erbjudit till JiM-myndigheterna. Statskontoret  MISSIV Datum: Dnr: V 2017/537 Mottagare: Rektor Handläggare: Johan Johansson Handlingsplan för jämställdhetsintegrering vid Göteborgs universitet Genom  Bara knappt var tredje professor är kvinna vid Sveriges universitet, enligt Trots att regeringen skjutit till pengar för jämställdhetsintegration de  Uppsatser om JäMSTäLLDHETSINTEGRERING GENDER MAINSTREAMING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  Sammanfattning: Universitet och högskolor har från regeringen fått i På Mittuniversitetet har arbetet med jämställdhetsintegrering bedrivits på  Det pågår en tyst revolution på svenska universitet.